Spoločnosť podniká v odbore elektromontáží dlhodobo a má bohaté skúsenosti, ktoré sa odzrkadlujú v množstve vykonaných zákaziek. Výhodou našej spoločnosti je komplexná dodávka služieb aj materiálu, čo sa odráža na bezkonkurenčných cenách. Spolupráca s developérskymi spoločnostami, s firmami a ostatnými zákazníkmi zostáva vždy dlhodobá.
Na všetky nami vykonané služby dávame päťročnú garanciu záruky.

Zameranie spoločnosti:

Elektromontážne práce silnoprúd

 • Montáž priemyselných a polyfunkčných objektov
 • Domové prípojky a inštalácie
 • Verejné osvetlenie
 • Montáž bleskozvodov
 • Revízie

Elektromontážne práce slaboprúd

 • Elektronická zabezpečovacia technika EZS
 • Kamerové systémy CCTV
 • Dátové a telefóne systémy
 • Revízie
 • Montáž elektrického podlahového kúrenia
 • Montáž infra kúrenia